Palveluehdot & Yksityisyydensuoja

Käytämme evästeitä tämän sivuston kävijäliikenteen mittaamiseen ja analysointiin. Eväste on tietokoneesi selaimeen sijoitettava pieni tiedosto, jonka avulla voimme tunnistaa vierailusi tällä sivustolla. Eväste ei ole virus tai avaa pääsyä tietokoneellesi. Halutessasi voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa kuitenkin rajoittaa sivuston ominaisuuksien hyödyntämistä. Lisätietoja evästeiden asetuksista: Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=95647 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies Apple Safari 5: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html

Yleiset palveluehdot

§ 1 Yleistä

Pikavipit-heti.fi toimittaa luottohakemuksia yhteistyökumppaneinaan toimiville rahoituslaitoksille Pikavipit-heti.fi -palvelun kautta.

Pikavipit-heti.fi ei itse tarjoa tai myönnä lainoja tai osallistu luottoja koskeviin myöntämispäätöksiin, vaan välittää Luotonhakijan yhteistyökumppaninsa verkkosivuille. Luotonhakija voi tehdä luottoa koskevan luottosopimuksen ainostaan itse valitsemansa luotonmyöntäjän kanssa.

Luoton myöntää Pikavipit-heti.fi:n yhteistyökumppani ja luottoa koskeva lainasopimus tehdään aina Luotonhakijan sekäluotonmyöntäjän välille. Pikavipit-heti.fi ei ole luottosopimuksen osapuoli missään tapauksessa, eikä ota siltä osin minkäänlaista vastuuta luotosta, luottosopimuksen sisällöstä tai luottosopimuksesta koituvista taloudellisista vastuista tai velvoitteista.

§ 2 Palveluun tallennettavat tiedot

Kun teet luottohakemuksen Pikavipit-heti.fi internetpalvelussa hakemuslomakkeella, henkilötietosi ja haetun luoton tiedot tallennetaan Pikavipit-heti.fi:n asiakastietokantaan. Tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös Pikavipit-heti.fi:n palvelun kehitystyöhön sekä suoramarkkinointitoimenpiteisiin.

Luottoa voivat Pikavipit-heti.fi:n kautta hakea vain täysi-ikäiset, puhtaat luottotiedot omaavat ja täysivaltaiset henkilöt, joilla on Suomalainen henkilötunnus.

Pikavipit-heti.fi:n internet -sivujen käyttäminen ja lainahakemuksen lähettäminen on Luotonhakijalle aina maksutonta.

§ 3 Luotonhakijan Suostumus

Lähettäessään luottohakemuksen Luotonhakija suostuu siihen, että palveluun tallennettuja tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitoimenpiteisiin..

Luotonhakija on ymmärtänyt ja käsittänyt, että Pikavipit-heti.fi ei tee luottopäätöstä Luotonhakijan hakemasta luotosta. Päätöksen luoton myöntämisestä tekee yksi tai useampi Pikavipit-heti.fi:n kanssa yhteistyössä oleva rahoituslaitos.

§ 4 Pikavipit-heti.fi:n vastuun rajoitukset

Pikavipit-heti.fi:n lainanvälityspalvelu tarjotaan ja tuotetaan Luotonhakijalle sellaisena kuin sen on. Pikavipit-heti.fi ei ota minkäänlaista vastuuta palvelun tai palveluiden toimivuudesta, yhteistyökumppaniensa luotonhakijalle tekemistä tarjouksista, luotoista, luottoa koskevan sopimuksen syntymisestä ja sopimukseen kohdistuvista velvoitteista tai Pikavipit-heti.fi:n ylläpitämän palvelun johdosta syntyvästä muusta järjestelystä.

Pikavipit-heti.fi ei vastaa miltään osin vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai muusta paikallisesta lainsäädännöstä,sodasta, lakosta, työsulusta, viranomaisten toiminnasta, luonnonmullistuksesta tai muusta vastaavasta Pikavipit-heti.fi:sta johtumattomasta tapahtumasta. Tämä koskee lisäksi tilanteita, joissa Pikavipit-heti.fi on yllä mainittujen toimintojen tai tapahtumien kohteena.

Pikavipit-heti.fi ei vastaa mistään Luotonhakijalle koituvasta epäsuorasta vahingosta. Pikavipit-heti.fi ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka tapahtuu Pikavipit-heti.fi:sta riippumattomista syistä.

Pikavipit-heti.fi ei ota millään tavoin vastuuta Luotonhakijan lainahakemuksen yhteydessä ilmoittamista virheellisistä tiedoista, vaikeuksista maksaa luottoa takaisin osittain tai kokonaan tai muista seikoista tai ongelmista, joissa Pikavipit-heti.fi ei ole ollut sopivana osapuolena.

§ 5 Henkilötietojen käsittely

Pikavipit-heti.fi käsittelee verkkopalveluaan käyttävien Luotonhakijoiden henkilötietoja henkilötietolain ja muun Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Käyttämällä palveluamme annat Pikavipit-heti.fi:lle luvan käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi Pikavipit-heti.fi:n kanssa samaan konserniin kuuluville muille yrityksille Suomessa.

Henkilötietoja vastaanotetaan ja käsitellään lainanvälityspalveluiden toteuttamiseksi. Tiedot hankitaan Luotonhakijalta tai hänen viralliselta edustajaltaan.

Pikavipit-heti.fi käyttää rekisterissään olevia käyttäjätietoja myös Luotonhakijoille suunnattuun markkinointiin. Luotonhakijalla on oikeus kieltää Pikavipit-heti.fi:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja etämyyntiä, suoramarkkinointia tai vastaavaa muuta käyttötarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti Pikavipit-heti.fi:n rekisteriselosteessa mainitulla tavalla.

Pikavipit-heti.fi:n käyttäjärekisterissä olevalla Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Kysely on maksuton kerran vuodessa. Pikavipit-heti.fi voi Luotonhakijan vaatimuksesta täydentää rekisterissä olevan, tarpeettoman, puutteellisen, virheellisen tai vanhentuneen tiedon tai poistaa nämä kokonaan.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on tarjolla Pikavipit-heti.fi:n verkkosivuilla.

Käyttämällä Pikavipit-heti.fi:n palveluja ja täyttämällä lomakkeen Pikavipit-heti.fi verkkopalvelussa suostut siihen, että liityt samalla Pikavipit-heti.fi:n asiakasjäseneksi. Asiakkuus on maksuton. Pikavipit-heti.fi:llä on oikeus säilyttää henkilötietojasi, jotka liittyvät etuasiakkuuteesi ja käyttää näitä tietoja ilmoittaakseen sinulle uusista tarjouksista tai palveluista.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivämäärä 19.5.2015

1. Rekisterinpitäjä

Pikavipit-heti.fi
Suomen Verkkobonus Oy
Krouvintie 7 A
90400 Oulu

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

asiakaspalvelu@Pikavipit-heti.fi

3. Rekisterin nimi

Pikavipit-heti.fi:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen Pikavipit-heti.fi palvelussa, jossa asiakas voi jättää hakemuksen ja vastaanottaa lainatarjouksia Pikavipit-heti.fi:ltä.

Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolien suoramarkkinointitarkoitukseen henkilötietolain mukaisella tavalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

5.1 Hakijan henkilöön liittyvät perustiedot

  • Etu- ja sukunimet
  • Sähköpostiosoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:

  • Rekisteröidyltä itseltään

7. Tietojen luovutus

Pikavipit-heti.fi voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Koko Pikavipit-heti.fi:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

8. Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.